×
Δεν υπάρχουν προιόντα στο καλάθι σας.
My Cart! ΕΧΕΤΕ {{order.total_quantity}} ΠΡΟΪΟΝ(ΤΑ)
×
{{item.quantity}}
{{item.total_price}}
{{item.total_discounted_price}}
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
{{order.savings}}
ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
{{order.promo_discount}}
ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ:
{{order.extra_discount}}
ΣΥΝΟΛΟ:
{{order.cart_cost}}

210 3005 295

Για τηλεφωνικές παραγγελίες

6 άτοκες δόσεις

Εξόφληση παραγγελιών

Νέο Pharmacy295 στο McArthurGlen Designer Outlet

{{order.total_quantity}}

Όροι Facebook Διαγωνισμού

1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Κερδίστε 3 ώρα Vichy αξίας 100 ευρώ»  διοργανώνεται από την εταιρεία Φαρμακείο Χρύση Ελένη & Σια ΕΕ, Αγ. Δημητρίου 295, T.K. 17342.

2.  Στην ενέργεια «Κερδίστε 3 ώρα Vichy αξίας 100 ευρώ» μπορούν να λάβουν μέρος γυναίκες & άνδρες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και οι οποίοι έχουν επιλέξει να γίνουν μέλη της fanpage της pharmacy295.gr στο Facebook (https://www.facebook.com/pharmacy295.gr) και έχουν αποδεχθεί τους όρους που προβλέπει το Facebook. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού όλων των εργαζόμενων στην εταιρεία Φαρμακείο Χρύση Ελένη & Σια ΕΕ.

3. Η παρούσα ενέργεια ξεκινά στις  5/10/2013 (17:00 μ.μ.) και θα διαρκέσει έως την 20/10/2013 (17:00 μ.μ.). Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

4. Οι συμμετέχοντες θα καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής στην ενέργεια, η οποία θα είναι αναρτημένη στη σελίδα www.facebook.com/pharmacy295.gr, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά και κατά τρόπο πλήρη και αληθή τα ακόλουθα στοιχεία : όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail. Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις Συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (Excel) της Διοργανώτριας Εταιρείας και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.

5. Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας οι νικητές/-τριες θα κερδίσουν δώρα αξίας 100 ευρώ, τα οποία θα μπορούν να εξαργυρωθούν στο Φαρμακείο Χρύση Ελένη. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην φόρμα συμμετοχής.

6. Από την παρούσα ενέργεια θα αναδειχθoύν συνολικά πέντε (3) νικητές/τριες  και πέντε (5) επιλαχώντες/ούσες ως εξής : την 20/10/2013 και ώρα 17:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στα γραφεία της εταιρείας μας, με την παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας (τηλέφωνο : 8001000295) μεταξύ των συμμετεχόντων η οποία θα αναδείξει τους πέντε (3) νικητές/τριες και πέντε (5). Τα ονόματα  των νικητών και των επιλαχόντων/ούσων θα ανακοινωθούν στις 17:30 την 20/10/2013 στην ιστοσελίδα του Pharmacy295.gr στο Facebook (www.facebook.com/phamracy295.gr).

7. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.

8. Κατά τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι συμμετέχοντες/-ουσες  οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

9. Σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται για την συμμετοχή στην ενέργεια, η αγορά σχετικού προϊόντος.

10. Όλα τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά. Δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

11. Οι νικητές/-τριες  που θα αναδειχθούν από την κλήρωση της 20/10/2013 θα ενημερωθούν  για την παραλαβή του δώρου του/της από την εταιρεία έως τις 26/10/2013 με μήνυμα που θα λάβει μέσω e-mail και θα πρέπει να απαντήσουν  μέχρι τις  27/10/2013 για να θεωρηθεί η συμμετοχή τους  έγκυρη.  Αν οι νικητές/-τριες δεν απαντήσουν μέχρι τις 27/10/2013, θα επιλεχθούν ως νικητές/-τριες οι η συμμετέχοντες που θα έχουν κληρωθεί ως επιλαχόντες.

12. Η εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

13. Οι συμμετέχοντες/-ουσες στην ενέργεια «Κερδίστε 3 ώρα Vichy αξίας 100 ευρώ» αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα/πρόβλημα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές/στις νικήτριες (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής/χρήσης της προσφοράς/δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες/-ουσες και δη ο νικητής/ νικήτρια από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

14. Οι συμμετέχοντες/-ουσες  στην ενέργεια δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Pharmacy295.

15. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος/-ουσας κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να τον/την αποκλείσει τελείως από την ενέργεια ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές/ -τριες ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του επάθλου τους. Σε περίπτωση δε που τους έχει παραδοθεί το έπαθλο, η εταιρεία θα δικαιούται εντός 15 ημερών από την παράδοση του επάθλου να διεκδικήσει την επιστροφή του επάθλου από το νικητή/-τρια εντός 5 ημερών από τη σχετική ειδοποίησή τους.

16. Η Διοργανώτρια Εταιρεία Φαρμακείο Χρύση Ελένη & Σια ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την ενέργεια, να τροποποιήσει τους όρους της και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της pharmacy295 https://www.facebook.com/pharmacy295.gr στο Facebook. Επίσης η εταιρεία δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της διοργανώτριας για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

17. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Κορίνθου.

18. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της από τις συμμετέχοντες/-ουσες  σε αυτήν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.

19. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στην εν λόγω ενέργεια συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια, για το οποίο έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον ν.2472/1997. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Φαρμακείο Χρύση Ελένη & Σια ΕΕ, Αγ. Δημητρίου 295, T.K. 17342.. Η επεξεργασία του αρχείου γίνεται από την εταιρεία Φαρμακείο Χρύση Ελένη & Σια ΕΕ. Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι η διεξαγωγή της παραπάνω ενέργειας και η ανάδειξη των νικητών αυτής, καθώς και η διενέργεια προωθητικών για τα προϊόντα της Φαρμακείο Χρύση Ελένη & Σια ΕΕ ενεργειών. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997.

Συναινώ όπως η Φαρμακείο Χρύση Ελένη & Σια ΕΕ εντάξει τα παραπάνω στοιχεία μου σε αρχείο προσωπικών δεδομένων, τηρούμενο σύμφωνα με το νόμο 2472/1997, όπως ισχύει, με σκοπό την ανάδειξη νικητών της ως άνω ενέργειας με κλήρωση και τη διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της και την ενημέρωσή μου ταχυδρομικά, με e-mail, τηλεφωνικά ή με γραπτά μηνύματα για νέα ή προσφορές των προϊόντων της. Συναινώ στην εκ μέρους της Φαρμακείο Χρύση Ελένη & Σια ΕΕ παροχή δικαιώματος πρόσβασης στα τηρούμενα στοιχεία μου, προς συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για τους ίδιους σκοπούς και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Γνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης στα δεδομένα του αρχείου που με αφορούν σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997.